O firmě

Sídlo firmy:
Štefánikova 1163
Kopřivnice
742 21

Kancelář firmy:
Štefánikova 1163
(budova Radnice 10. patro)
Kopřivnice
742 21


Josef Borák
r.č. 79-01-18/5842
bytem: Ke Koryčce 772/16, 742 21, Kopřivnice

podnikající pod obchodním jménem Josef Borák s místem podnikání:
Štefánikova 1163/12
742 21, Kopřivnice
IČ 02204631
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 107-590 466 0207/0100
tel: 731 331 026


e-mail: borak.josef@gmail.comPrezentaci vytvořila firma Config s.r.o. TOPlist